14- 16.06.2023 Gdańsk Hotel Orle

Zielona Retencja - oszczędność dla miast.

Zapisz się
Konferencja

Dlaczego warto? Zielona Retencja to:

Inspirujące rozwiązania w szybko rozwijającej się dziedzinie
Wiedza przekazywana na podstawie doświadczeń
Praktyczne warsztaty na bazie przesłanych od uczestników problemów
Panele dyskusyjne na aktualne tematy
Spacery po gdańskich ogrodach deszczowych
Prelegenci z pasją
Czas na integracje i nawiązywanie nowych znajomości
Zielona Retencja - oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie - pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.
Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.
Program

preSesja i Dzień 1

14.06.2023 - preSesja

14:00

Wycieczka autokarowa po gdańskich miejscach zielonej retencji (1 termin)

Kolacja

19:00

15.06.2023 - Dzień 1

Rejestracja uczestników

Sesja Plenarna

 1. Przywitanie gości – Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 2. Program Zielone Miasto jednym z głównych filarów Strategii Gdańska 2030
 3. Zielona retencja oszczędnością dla miast
 4. Miejskie polityki adaptacji do zmian klimatu

Sesja o Jakości

 1. Wody opadowe – czy są czyste? Panel dyskusyjny

Sesja Zielona Retencja

 1. Rola ochrony terenów podmokłych w miastach
 2. Gdańska Polityka Wodna
 3. Przykłady zielonej retencji z wybranych polskich miast

Wycieczka do Rezerwatu Ptasi Raj

Rezerwat Ptasi Raj – znajduje się na liście obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (konwencja Ramsar)

Kolacja

Program

Dzień 2

Retencyjny Hyde-park na śniadanie

Sesja Warsztatowa - równoległe warsztaty

 1. Projektowanie obiektów zielonej retencji.
 2. Modelowanie małych zlewni wód opadowych z obiektami zielonej retencji.
 3. Przygotowanie i finansowanie projektów błękitno zielonej infrastruktury

Sesja Kanalizacyjna

Wody opadowe w kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej

Sesja Regulacja - Renaturyzacja

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wycieczka autokarowa po gdańskich miejscach zielonej retencji (2 termin)

Prelegenci

Prelegenci z pasją

Organizatorzy

Poznajmy się

Gdańskie Wody

Jesteśmy zespołem, który czerpie z natury. Rozwijamy, testujemy i zachęcamy do naśladowania zieleni w magazynowaniu wód opadowych i dbałości o nie.

Projektujemy, zakładamy, utrzymujemy obiekty małej i tej większej retencji. Poszukujemy nowych możliwości aplikując po środki unijne i wykorzystując nowe technologie. Sprawdzamy skuteczność roślinnego oczyszczania deszczówki z różnego typu zanieczyszczeń. Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzeni publicznych. Angażujemy się w projekty edukacyjne dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Lubimy ludzi i nowe wyzwania. Nie zapominamy o pracy wraz z zamknięciem drzwi od biura. Doceniamy talent, pasję i ambicję ciągłego rozwoju. Szukamy nowych wyzwań i mamy odwagę sięgać po więcej.

Gdańska Fundacja Wody

Gdańska Fundacja Wody działa od 1994 roku jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska.

Naszą misję wypełniamy poprzez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań oraz międzylaboratoryjnych badań biegłości.

Działania kierujemy w szczególności do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji, dostawców usług i technologii, pływalni i społeczeństwa.

Dzięki profesjonalnej organizacji i wysokiemu poziomowi merytorycznemu cieszymy się dobrą opinią gromadząc na naszych szkoleniach rocznie ponad 1500 specjalistów z całej Polski.

Współpracujemy z szeregiem ekspertów-praktyków, ośrodkami naukowymi, centrami edukacji ekologicznej oraz instytucjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi.

Posiadamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej w realizacji projektów z programów krajowych i unijnych.

Zapisz się!

Pakiet JST – 699 zł/os – dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

Pakiet Grupowy – 899 zł/os – ważny przy rejestracji min. 3 osób

Pakiet Standard PROMO – 999 zł/os – cena ważna do 31.03.2023

Pakiet Standard – 1299 zł/os

 

Rejestracja
Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z nami

Media

Agnieszka Kowalkiewicz

Partnerzy

Partnerzy