Gdańsk 9-10.06 HEVELIANUM

Zielona Retencja - jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach

Zapisz się
Konferencja

Dlaczego warto? Zielona Retencja to:

Masa inspiracji
Esencja praktycznej wiedzy
Praktyczne warsztaty na bazie przesłanych od uczestników problemów
Panele dyskusyjne
Spacer po gdańskich ogrodach deszczowych i nieużytkach
Prelegenci z pasją
Czas na integracje i nawiązywanie nowych znajomości
Zielona Retencja - jak przeciwdziałać w miastach podtopieniom i suszom to pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.
Nie ma zieleni bez wody – przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki- zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych.
Program

Dzień 1

Rejestracja uczestników

od 8:00

Sesja Plenarna

9:00 - 10:15

 1. Przywitanie gości – Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 2. Wystąpienie wprowadzające – Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody
 3. Zielona retencja gdańskie realizacje – Małgorzata Rauland, Gdańskie Wody
 4. Planowanie przestrzenne podporządkowane ochronie klimatu. – Ryszard Kowalski, Komisja Ekspertów Klimat i Przestrzeń przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Prowadząca: Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Sesja Klimat i Przestrzeń

10:30 - 11:45
 1. Klimat i przestrzeń – panel dyskusyjny
  moderator: Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody
  uczestnicy: dr inż. Marzena Suchocka, SGGW, Ryszard Kowalski- Komisja Ekspertów Klimat i Przestrzeń przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Jan Mencwel, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK Warszawa

Sesja Zielona Retencja (cz. 1)

12:00 - 13:00
 1. Zasady projektowania powierzchniowej retencjiwprowadzenie do warsztatu– dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss, SAK i Agata Pierzgalska, Gdańskie Wody

Lunch

13:00 - 13:45

Sesja Zielona Retencja (cz. 2)

13:45 - 15:15
 1. Projektujemy zieloną retencję na przykładzie od uczestników – warsztat
 2. Podsumowanie warsztatu

Spacer po gdańskich zielonych nieużytkach

15:15 - 16:30

Kasper Jakubowski, Dzieci W Naturę

Kolacja z widokiem na Gdańsk

od 19:00

Program

Dzień 2

Retencyjny Hyde-park na śniadanie

9:00 - 9:50

Swobodna dyskusja na świeżym powietrzu.

Zielona retencja – aspekty prawne, ekonomiczne, eksploatacyjne

10:00 - 11:30
 • Białostockie łąki kwietne i ich wpływ na środowisko – Andrzej Karolski, UM Białystok
 • Czy staw rekreacyjny, zbiornik retencyjny i ostoja różnorodności biologicznej mogą być tym samym obiektem – dr inż. Daria Sikorska, SGGW
 • Fundusze europejskie na retencję Piotr Czarnocki,  Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Zielona retencja, pytania i odpowiedzi, aspekty prawne, ekonomiczne, eksploatacyjne – Wojciech Szpakowski, Gdańskie Wody

Sesja Zielone Dachy

11:45 - 13:15

Wprowadzenie do panelu – dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak Polskie Stowarzyszenie “Dachy Zielone”

 1. Zielone Dachy szanse i bariery wdrażania  – panel dyskusyjny
  moderator: dr inż. arch. Piotr Czyż
  uczestnicy: Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Departament Zrównoważonego Rozwoju UM Wrocław, Anna Białecka – Wydział Urbanistyki i Architektury UM Gdańsk, dr hab. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr. Łukasz Skwierawski, Polski Związek Firm Deweloperskich Oddział w Gdańsku

Lunch

13:15 - 14:00

Sesja Czwarta Przyroda (sesja otwarta - transmitowana online na gazeta.pl)

14:00 - 15:30
 1. Chaszcze – wprowadzenie do panelu – Kasper Jakubowski, Dzieci w Naturę
 2. Nieużytki – pociągające czy odrażające? – panel dyskusyjny
  moderator: Jan Mencwel, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze
  uczestnicy: dr hab. Dorota Rancew- Sikora, prof. UG, Barbara Piórkowska, Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Kasper Jakubowski, Dzieci w Naturę

Podsumowanie i zakończenie konferencji

ok. 16:00

Spacer po gdańskich ogrodach deszczowych

Prelegenci

Prelegenci z pasją

Organizatorzy

Poznajmy się

Gdańskie Wody

Jesteśmy zespołem, który czerpie z natury. Rozwijamy, testujemy i zachęcamy do naśladowania zieleni w magazynowaniu wód opadowych i dbałości o nie.

Projektujemy, zakładamy, utrzymujemy obiekty małej i tej większej retencji. Poszukujemy nowych możliwości aplikując po środki unijne i wykorzystując nowe technologie. Sprawdzamy skuteczność roślinnego oczyszczania deszczówki z różnego typu zanieczyszczeń. Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzeni publicznych. Angażujemy się w projekty edukacyjne dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Lubimy ludzi i nowe wyzwania. Nie zapominamy o pracy wraz z zamknięciem drzwi od biura. Doceniamy talent, pasję i ambicję ciągłego rozwoju. Szukamy nowych wyzwań i mamy odwagę sięgać po więcej.

Gdańska Fundacja Wody

Gdańska Fundacja Wody działa od 1994 roku jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska.

 

Naszą misję wypełniamy poprzez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań oraz międzylaboratoryjnych badań biegłości.

Działania kierujemy w szczególności do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji, dostawców usług i technologii, pływalni i społeczeństwa.

Dzięki profesjonalnej organizacji i wysokiemu poziomowi merytorycznemu cieszymy się dobrą opinią gromadząc na naszych szkoleniach rocznie ponad 1500 specjalistów z całej Polski.

Współpracujemy z szeregiem ekspertów-praktyków, ośrodkami naukowymi, centrami edukacji ekologicznej oraz instytucjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi.

Posiadamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej w realizacji projektów z programów krajowych i unijnych.

Hevelianum

Hevelianum to miejsce, w którym można się spotkać z nauką i historią.

To także idealna przestrzeń do przyjemnego spędzania wolnego czasu, spacerów wśród zabytkowej architektury i relaksu w otoczeniu zieleni. Po wizycie pozostaje zdobyta wiedza i wspomnienie dobrej zabawy. Odkrywać można nie tylko ofertę Hevelianum, ale również samą lokalizację – wzniesienie w centrum Gdańska, które oferuje wspaniałe widoki i możliwość rekreacji na świeżym powietrzu. Od stycznia 2022 funkcjonuje także nadmorska filia Hevelianum – Dom Zdrojowy w Brzeźnie, miejsce edukacji ekologicznej.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją. Limit miejsc został wyczerpany.

 

 

Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z nami

Organizacja

Magdalena Westerska-Kłos

Media

Agnieszka Kowalkiewicz

Partnerzy

Patronat Honorowy

Sponsor wspierający

Partnerzy

Patronat medialny