19-21 czerwca 2024 KUNSZT WODNY GDAŃSK

Zielona Retencja - start zapisów już w styczniu 2024

Zapisz się
Konferencja

Dlaczego warto? Zielona Retencja to:

Inspirujące rozwiązania w szybko rozwijającej się dziedzinie
Wiedza przekazywana na podstawie doświadczeń
Praktyczne warsztaty
Panele dyskusyjne na aktualne tematy
Spacery po gdańskich ogrodach deszczowych
Prelegenci z pasją
Czas na integracje i nawiązywanie nowych znajomości
Zielona Retencja - oszczędność dla miast to konferencja inna niż wszystkie - pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.
Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał - nieoczywistych wcześniej - miejsc do magazynowania deszczówki - zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się druga edycja wydarzenia.
Program

preSesja i Dzień 1

14.06.2023 - preSesja

14:00 - 17:00

Wycieczka autokarowa po gdańskich miejscach zielonej retencji (1 termin)

Kolacja - Hotel Orle

19:00

15.06.2023 - Dzień 1

Rejestracja uczestników

od 8:00

SESJA PLENARNA

9:00 - 10:30
 1. Otwarcie konferencji 
 2. Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w miastach – Szymon Tumielewicz, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 3. Zielone Miasto jednym z głównych filarów Strategii Gdańska 2030 – Piotr Kryszewski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług komunalnych 
 4. Zielona Retencja rozwiązaniem na trudne czasy – Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody
 5. Wyzwania branży wod-kan związane z wodami opadowymi. – Paweł Sikorski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
 6. Jak wodociągi mogą się włączyć do wdrażania rozwiązań bazujących na naturze. – Renata Tomusiak, MPWiK w Warszawie

Przerwa kawowa

10:30 - 10:50

SESJA O JAKOŚCI - Wody opadowe - czy są czyste?

10:50 - 12:30
 1. Wprowadzenie do panelu:
  Michał Behnke – Kancelaria Radców Prawnych CIC
  Janusz Bohatkiewicz – Politechnika Krakowska
 2. Panel dyskusyjny:
  Moderator: Wojciech Szpakowski,
  Uczestnicy: Michał Behnke, Janusz Bohatkiewicz, Ewa Makosz – PKP PLK, Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska

Lunch

12:30 - 13:15

SESJA ZIELONA RETENCJA

13:15 - 15:00
 1. Rola ochrony terenów podmokłych w miastach – Ilona Biedroń – Fundacja Hektary dla Natury
 2. Zielona retencja we Wrocławiu – Katarzyna Szymczak – Pomianowska, Departament Zrównoważonego Rozwoju UM we Wrocławiu, Witold Sumisławski – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi
 3. Zielona retencja w Poznaniu – Jakub Smykowski –  AQUANET RETENCJA
 4. Zielona retencja w Krakowie – Piotr Zymon – Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
 5. Gdańska Polityka Wodna – Anna Fikus-Wójcik – Biuro Rozwoju Gdańska
 6. Pytania do prelegentów

Wycieczka do Rezerwatu Ptasi Raj

15:30 - 18:00

Rezerwat Ptasi Raj – znajduje się na liście obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym (konwencja Ramsar)

Kolacja - Hotel Orle

19:30
Program

Dzień 2

Retencyjny Hyde-park na trawie

8:45 - 9:30

SESJA WARSZTATOWA - równoległe warsztaty

9:30 - 12:00
 1. Projektowanie obiektów zielonej retencji. Wprowadzenie do warsztatu:
  Wojciech Szpakowski – Gdańskie Wody,
  Tomasz Wawrzonek – GZDiZ.
  Zadania warsztatowe.
 2. Modelowanie. Wprowadzenie do warsztatu:
  Paweł Rosiński – Gdańskie Wody,
  Paweł Wanciak – DHI
  Zadania warsztatowe.
 3. Finansowanie błękitno zielonej infrastruktury w nowej perspektywie finansowej – przygotowanie projektów. Wprowadzenie do warsztatu:
  Barbara Rajkowska,
  Michał Marcinkowski, Ewelina Siwiec – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Piotr Czarnocki – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Anna Czyżewska – NFOŚiGW.
  Zadania warsztatowe.

Przerwa kawowa

12:00 - 12:20

SESJA KANALIZACYJNA - Wody opadowe w kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej

12:20 - 13:40

Wprowadzenie do panelu:
Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk

Panel dyskusyjny:
Moderator: Ryszard Gajewski
Uczestnicy: Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa, Marek Borkowski – AQUANET S.A.,  Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – ZWiK Szczecin; Andrzej Wójtowicz – Wodociągi Słupsk

Lunch

13:40 - 15:00

Sesja Regulacja - Renaturyzacja SESJA OTWARTA

15:00 - 16:00
 1. Panel dyskusyjny:

Moderator: Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Uczestnicy: Wojciech Skowyrski – PGW Wody Polskie, Mateusz Grygoruk – SGGW

Podsumowanie i zakończenie konferencji

16:00 - 16:15
 1. Zakończenie konferencji
  Piotr Kryszewski,
  Ryszard Gajewski

Wycieczka autokarowa po gdańskich miejscach zielonej retencji (2 termin)

16:30 - 18:30
Prelegenci

Prelegenci z pasją

Organizatorzy

Poznajmy się

Gdańskie Wody

Jesteśmy zespołem, który czerpie z natury. Rozwijamy, testujemy i zachęcamy do naśladowania zieleni w magazynowaniu wód opadowych i dbałości o nie.

Projektujemy, zakładamy, utrzymujemy obiekty małej i tej większej retencji. Poszukujemy nowych możliwości aplikując po środki unijne i wykorzystując nowe technologie. Sprawdzamy skuteczność roślinnego oczyszczania deszczówki z różnego typu zanieczyszczeń. Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzeni publicznych. Angażujemy się w projekty edukacyjne dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Lubimy ludzi i nowe wyzwania. Nie zapominamy o pracy wraz z zamknięciem drzwi od biura. Doceniamy talent, pasję i ambicję ciągłego rozwoju. Szukamy nowych wyzwań i mamy odwagę sięgać po więcej.

Gdańska Fundacja Wody

Gdańska Fundacja Wody działa od 1994 roku jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska.

Naszą misję wypełniamy poprzez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań oraz międzylaboratoryjnych badań biegłości.

Działania kierujemy w szczególności do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji, dostawców usług i technologii, pływalni i społeczeństwa.

Dzięki profesjonalnej organizacji i wysokiemu poziomowi merytorycznemu cieszymy się dobrą opinią gromadząc na naszych szkoleniach rocznie ponad 1500 specjalistów z całej Polski.

Współpracujemy z szeregiem ekspertów-praktyków, ośrodkami naukowymi, centrami edukacji ekologicznej oraz instytucjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi.

Posiadamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej w realizacji projektów z programów krajowych i unijnych.

Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z nami

Opiekunka wydarzenia

Agnieszka Kowalkiewicz

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny