19-21 czerwca 2024 Kunszt Wodny Gdańsk

Zapisz się
Konferencja

Dlaczego warto? Zielona Retencja to:

Inspirujące rozwiązania w szybko rozwijającej się dziedzinie
Wiedza przekazywana na podstawie doświadczeń
Praktyczne warsztaty
Panele dyskusyjne na aktualne tematy
Spacery po gdańskich ogrodach deszczowych
Prelegenci z pasją
Czas na integracje i nawiązywanie nowych znajomości
Zielona Retencja to konferencja inna niż wszystkie. To pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.
Nie ma zieleni bez wody - przy takim podejściu można mnożyć potencjał, nieoczywistych wcześniej miejsc do magazynowania deszczówki: zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W tym roku odbędzie się trzecia edycja wydarzenia.
Program

Dzień 1

Rejestracja uczestników

od 10:00

Otwarcie Konferencji

11:00 - 11:20

"Zielona Retencja - jak zacząć?"

11:20 - 11:40

Piotr Grzelak, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji

FORUM WODY I ZIELENI - debata

11:40 - 13:00

Moderatorka: Agnieszka Hobot – redaktorka naczelna „Wodnych Spraw”.
Uczestniczki i uczestnicy:
Piotr Grzelak – Urząd Miejski w Gdańsku,
Joanna Kopczyńska – PGW Wody Polskie,
Magdalena Młochowska – Urząd m.st. Warszawy,
Andrzej Schleser – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Lunch

13:00 - 13:45

Warsztaty

Warsztaty terenowe z projektowania zielonej retencji dla początkujących

14:00 - 16:30

Warsztaty terenowe z projektowania zielonej retencji dla zaawansowanych

14:00 - 16:30

Warsztat z modelowania hydrodynamicznego - Grupa I

14:00 - 15:30

Warsztat z modelowania hydrodynamicznego - Grupa II

16:30 - 18:00

Warsztat z analizy danych pomiarowych

16:30 - 18:00

Warsztat dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – projekt „Pomorska Akademia Retencji”

Kolacja

19:30
Program

Dzień 2

Rejestracja uczestników

od 8:30

Sesja PLENARNA

9:00 - 10:30

Jak rośnie zielona retencja? – Ryszard Gajewski –  Gdańskie Wody,
#WaterWiseEU – nowe podejście do gospodarowania wodami – Joanna Kopczyńska – PGW Wody Polskie,
Krajowy system wspierania rozwoju zielonej retencji – Paweł Jaworski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
Regionalne wsparcie zielono-błękitnej transformacji miast – w poszukiwaniu dobrych projektów – Adam Mikołajczyk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Problematyka wód opadowych z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych – Paweł Sikorski – Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
Wsparcie zielonej retencji z funduszy europejskich – Piotr Czarnocki – Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

FORUM ZIELONA RETENCJA - przestrzeń dyskusji, konsultacji, pokazów

10:30 - 13:00

Analiza danych pomiarowych 10:30 – 11:00 (PM ECOLOGY, parter),
Wyznaczanie ścieżek spływu wody (SCALGO),
Modelowanie hydrodynamiczne (DHI),
Zarządzanie wodą w Poznaniu (AQUANET RETENCJA),
Finansowanie zielonej retencji (MKiŚ, NFOŚ, IOŚ),
Wytyczne dla projektantów (GW),
Analizy opadowe i deszczomierze (GW),
Planowanie/Realizacja/Utrzymanie (GW).

Panel NIEBIESKI

11:15 - 12:00

Dlaczego warto chronić mokradła w miastach?

Moderatorka: Ilona Biedroń – Fundacja Zdrowa Rzeka, IMGW-PIB,
Uczestniczki i uczestnicy:
Anna Fikus-Wójcik – Biuro Rozwoju Gdańska,
Paweł Jaworski – Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
Roman Konieczny.

Panel dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – projekt „Pomorska Akademia Retencji”

Panel ZIELONY

12:15 - 13:00

Ochrona drzew jako istotnego elementu systemu retencyjnego.

Moderatorka: Barbara Tusk – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Uczestniczki i uczestnicy:
Monika Domanowska – Zarząd Dróg Miejskich Warszawa,
arch. kraj. Dominika Krop-Andrzejczuk – Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Federacja Arborystów Polskich,
Łukasz Pawlik – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Panel dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku – projekt „Pomorska Akademia Retencji”

Lunch

13:00 - 13:45

Sesja ZIELONA RETENCJA

13:45 - 15:15

Ciekawe przykłady Gdańskich Wód – Agnieszka Kowalkiewicz – Gdańskie Wody,
Retencja leśna na terenie Miasta Poznania –
Łukasz Polakowski – Zakład Lasów Poznańskich oraz Maciej Wudarski – Aquanet Retencja,
Dobre praktyki w zakresie renaturyzacji wód – Agnieszka Zientara oraz Mariusz Biernacki – RZGW Warszawa,
Możliwości oczyszczania wód opadowych w ogrodach deszczowych w Gdańsku – Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska,
Gdańska Karta dla Drzew – Marta Gibczyńska – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
MPA – aktualizacja kontra sprawozdawczość – Barbara Rajkowska – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Przerwa kawowa

15:15 - 15:30

Wycieczki terenowe

Wodowanie wysp - śladem jakości wód w zbiornikach retencyjnych

15:45 - 18:00

Mikrolas deszczowy, ogród deszczowy w skrzyni

15:45 - 18:00

Rowerowa wycieczka po ogrodach deszczowych*

15:45 - 18:00

*Konieczność pobrania aplikacji i wpłacenia kaucji (10 zł)

Kolacja

19:30
Program

Dzień 3

Hyde Park retencyjny

9:00 - 10:00

Rola Wodociągów we wdrażaniu zielonej retencji

10:00 - 11:00

Moderator: Ryszard Gajewski – Gdańskie Wody,
Uczestniczki i uczestnicy:
Piotr Ziętara – Wodociągi Miasta Krakowa S.A.,
Hanna Madajczak – Aquanet Retencja,
Patrycja Wolińska – Bartkiewicz – ZWiK Szczecin,
Olga Goitowska – Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miejski w Gdańsku.

Przerwa kawowa

11:00 - 11:15

Blok wytycznych

11:15 - 12:45

Wytyczne odwodnienia dróg i ulic – odpowiedź na współczesne wyzwania – prof. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska,
Gdańskie wytyczne dot. zagospodarowania wód opadowych – Wojciech Szpakowski – Gdańskie Wody,
Standardy Retencji dla Miasta Poznania – Marcin Ostrzycki – Aquanet Retencja,
Poradnik identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi – Marta Barszczewska – PGW Wody Polskie,
Po co nam standardy zieleni? Krótka historia standardów warszawskich – Kamila Nowocin – Zarząd Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy,
Naturalna retencja w teorii i praktyce – poradnik dla samorządów – Piotr Nieznański – WWF Polska.

Lunch

12:45 - 13:30

Wokół wytycznych i pozwoleń wodno-prawnych - panel dyskusyjny

13:30 - 14:15

Moderator: Wojciech Szpakowski – Gdańskie Wody,
Uczestniczki i uczestnicy:
Marta Barszczewska – PGW Wody Polskie,
Janusz Bohatkiewicz – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Przerwa kawowa

14:15 - 14:30

Adaptacja do zmian klimatu - Odpowiedzialność biznesu

14:30 - 16:00

Moderatorka: Ewa Sowińska – ESO Audit,
Uczestniczki i uczestnicy:
Maciej Cieślik – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego,
Monika Szewczyk – UNEP/GRiD Warszawa,
Dominika Milion – Baltic Hub Container Terminal,
Ariel Wojciechowski – InPost,

Panel otwarty

Zakończenie Konferencji

16:00
Prelegenci

Prelegenci z pasją

Organizatorzy

Poznajmy się

Gdańskie Wody

Jesteśmy zespołem, który czerpie z natury. Rozwijamy, testujemy i zachęcamy do naśladowania zieleni w magazynowaniu wód opadowych i dbałości o nie.

Projektujemy, zakładamy, utrzymujemy obiekty małej i tej większej retencji. Poszukujemy nowych możliwości aplikując po środki unijne i wykorzystując nowe technologie. Sprawdzamy skuteczność roślinnego oczyszczania deszczówki z różnego typu zanieczyszczeń. Dbamy o zrównoważony rozwój przestrzeni publicznych. Angażujemy się w projekty edukacyjne dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Lubimy ludzi i nowe wyzwania. Nie zapominamy o pracy wraz z zamknięciem drzwi od biura. Doceniamy talent, pasję i ambicję ciągłego rozwoju. Szukamy nowych wyzwań i mamy odwagę sięgać po więcej.

Gdańska Fundacja Wody

Gdańska Fundacja Wody działa od 1994 roku jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska.

Naszą misję wypełniamy poprzez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań oraz międzylaboratoryjnych badań biegłości.

Działania kierujemy w szczególności do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji, dostawców usług i technologii, pływalni i społeczeństwa.

Dzięki profesjonalnej organizacji i wysokiemu poziomowi merytorycznemu cieszymy się dobrą opinią gromadząc na naszych szkoleniach rocznie ponad 1500 specjalistów z całej Polski.

Współpracujemy z szeregiem ekspertów-praktyków, ośrodkami naukowymi, centrami edukacji ekologicznej oraz instytucjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi.

Posiadamy doświadczenie we współpracy międzynarodowej w realizacji projektów z programów krajowych i unijnych.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powstała 14 września 1992 r. w Bydgoszczy, gdzie swoją siedzibę ma do dziś. Zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EurEau z siedzibą w Brukseli. Poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EurEau: do spraw wody, ścieków, a także prawa i ekonomii.

Miasto Gdańsk

Miasto z ponad 1000 letnią tradycją, morska stolica Polski i jeden z największych portów nad Bałtykiem.

Gdańsk to wyjątkowa metropolia, która od zawsze przepełniona jest duchem wolności i odwagi. Łacińska sentencja „Nec Temere, Nec Timide” będąca mottem Grodu Neptuna najlepiej oddaje charakter, tego niegdyś hanzeatyckiego miasta. To ponadczasowe hasło, którym każdy z nas powinien się kierować: odważnie, ale z rozwagą.

 

Pakiet W PEŁNI ZIELONY — obejmuje wszystkie aktywności ujęte w programie (warsztaty, wizyty studyjne, kolacje i dedykowaną sesję networkingową).

Cena: 1499 zł netto 


Hotele, które zaproponowały preferencyjne warunki dla uczestników Konferencji:

Hotel Scandic – 15% zniżki od ceny dnia – rezerwacja TUTAJ
Hotel Wolne Miasto – 10% zniżki na hasło ZIELONA RETENCJA – rezerwacja pod adresem e-mail: rezerwacja@hotelwm.pl

ZAPISZ SIĘ
Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z nami

Kontakt z mediami

Agnieszka Kowalkiewicz

Organizacja

Jarosław Sobolewski

Partnerzy

Partner Strategiczny

Patronat honorowy

Patronat medialny